Growing families and their businesses from generation to generation

טיפים מרכזיים לניהול מוצלח של עסק משפחתיאיך ייעוץ משפחתי קבוע יכול לעזור בעסק משפחתי
5
4
3
2
1

ייעוץ לעסקים משפחתיים לגבי ניהול עסק משפחתי - לאפשר למשפחות ולעסקיהן לגדול ולהתפתח מדור לדור

ניהול של כל עסק הוא משימה לא פשוטה - הובלת עסקים משפחתיים למיצוי הפוטנציאל, שגשוג לאורך זמן ומדור אל דור היא אתגר מורכב במיוחד, שמחייב תשומת לב מרבית הן לפן העסקי והן לפן האישי. בהתאם, ייעוץ לעסק משפחתי עשוי להיות המפתח לשגשוג כלכלי והעצמה של היחסים בתוך המשפחה.

מה כולל הייעוץ לעסקים המשפחתיים?

ניהול עסק משפחתי מחייב בראש ובראשונה יצירת מנגנוני קבלת החלטות אופטימליים עבור העסק הספציפי - וזהו הבסיס של הייעוץ לעסקים המשפחתיים, כשבמקביל מוקדשת תשומת לב גם לנושא פיתוח המובילות המשפחתית. בנוסף, במסגרת ייעוץ לעסק משפחתי מגובשת גם אמנה מדויקת המפרטת את הזכויות והחובות של כל בני המשפחה, וזאת כנגזרת מהחזון שלה ומהמטרות שהיא מציבה לעצמה, גם מהבחינה העסקית וגם מבחינת חיי המשפחה. אמנה זו גם מהווה בסיס איתן לתקשורת טובה יותר בין בני המשפחה השונים, שכן לאחר שכולם יודעים מה הם רוצים ולמה הם מחויבים, קל יותר ליצור אינטראקציות לא על בסיס מתח או חילוקי דעות אלא מתוך הידברות ואחדות מטרה. מרכיב חשוב אחר של ניהול עסק משפחתי הוא הכשרת דור המשך והבטחת מעבר בין דורי חלק וכזה שלא גורם להתערערות יציבות העסק אלא להיפך, להאצת צמיחתו - וגם למרכיב זה ניתן מענה אפקטיבי במסגרת הייעוץ. היתרון המרכזי שלנו בהענקת ייעוץ לסוגים שונים של עסקים משפחתיים - גדולים וקטנים, במגוון רחב של תחומים - הוא הניסיון הרחב שהצטבר בחברה. יתרון משמעותי אחר הוא הסינרגיה בין האנשים שמובילים את דורות: תחומי הידע וההתמחות השונים של כל אחד מאנשי הצוות של החברה משתלבים לכדי פיתרון כולל ואפקטיבי במיוחד לכל צורך של כל עסק משפחתי בדרך להצלחה אמיתית.