"חמשת העקרונות להמשכיות בין-דורית מוצלחת" הם חמישה סרטונים קצרים,
בהם דר' תמר מלוא מציגה את המפתחות להמשכיות מוצלחת בעסקים משפחתיים.
חמשת העקרונות מבוססים על למעלה משני עשורים של עבודה עם משפחות ומכוונים אל הדור הבוגר וגם אל דור ההמשך בעסק המשפחתי.

שקיפות

שקיפות

דר' תמר מלוא, מייסדת "דורות עסקים משפחתיים", מציגה את חשיבות השקיפות, במשפחה, בבעלות ובניהול העסק המשפחתי.
Re-Commit

Re-Commit

דר' תמר מלוא, מייסדת "דורות עסקים משפחתיים", מדברת על הצורך בבחירה ומחוייבות מודעת של דור ההמשך, לעסק המשפחתי.
Re-Inventing

Re-Inventing

דר' תמר מלוא מדברת על מושג ה"המצאה מחדש" של היחיד, העסק ודרכי הניהול, כמפתח להצלחת המעבר הבין-דורי.
השותפים הטבעיים שלך.

השותפים הטבעיים שלך.

דר' תמר מלוא ודמויות אנימציה חביבות, מציגים את חשיבות העבודה המשותפת של דור ההמשך, ומסבירים את הדרכים להשיג אותה, כמפתח למעבר בין-דורי .
עיגון ההסכמות בתוצרים מוחשיים.

עיגון ההסכמות בתוצרים מוחשיים.

בסרטון המסכם, דר' תמר מלוא מסבירה את הצורך במסמכים כתובים, ובתהליכים מוחשיים. אלו, מעגנים את ההסכמות שהושגו, גם עבור הדורות הבאים.