מאמרים

Reflections on Fiscal Unequals - James E. Hughes

אי שוויון פיסקאלי הינו מצב מוכר שבו בן או בת למשפחת נכסים מתחתן/ת עם בן בת זוג ממעמד כלכלי שונה.  מה הדילמות הכרוכות בכך? איך מתמודדים עם ההשפעות של אי השוויון על יחסי הזוג, הקשרים עם המשפחה וגידול הילדים? 3 מומחים בתחום, שכולם חוו אי שוויון פיסקאלי בחייהם האישיים כותבים בפתיחות ובמקצועיות על הקשיים והפתרונות.