מאמרים

חשיבות כתיבת תכנית עסקית לעסק משפחתי

אסטרטגיה עסקית ברורה בכלל ותכנית עסקית סדורה, המתווה את הצעדים האופרטיביים להשגת המטרות האסטרטגיות בפרט, מהוות חלק בלתי נפרד מכל עסק באשר הוא. ואולם, במובן הזה, מה שנכון עבור כל עסק – נכון אף יותר כשמדובר בעסקים משפחתיים העוברים מדור לדור.

כתיבת תכנית עסקית לעסק משפחתי חשובה מאין כמוה משום שבניגוד לעסקים אחרים המנוהלים על ידי מנכ"לים שבאים והולכים, שרידותו של העסק המשפחתי מקבלת משנה תוקף נוכח ההבנה שאין מקום לטעויות – שכן טעות אחת, גדולה או קטנה ככל שתהיה, עלולה להמיט אסון כלכלי לא רק על דור המנהלים הנוכחי – כי אם גם על הדורות הבאים.

מנגד, תכנית עסקית מקיפה ומפורטת שתביא בחשבון את כל המרכיבים החיוניים לרבות ניתוח השוק והיתרונות היחסיים של החברה בשוק, התייחסות לאפיקי השיווק ולהיקף ההשקעות הנדרשות בכל שלב, תאפשר למנהלי העסק המשפחתי להציב מטרות ברורות בטווח הקצר והארוך כאחד ולהימנע כתוצאה מכך ממהלכים מיותרים הטומנים בחובם סיכון כלכלי של ממש.

כל מי שמנהל או עתיד לנהל בשלב כלשהו עסק משפחתי מודע היטב לתחושת האחריות הכבדה הרובצת על כתפיו. תחושת האחריות הזו מחייבת באופן טבעי את מקבל ההחלטות, בין אם הוא חלק מהמשפחה ובין אם מדובר במוביל שכיר, לאמץ גישה ניהולית מפוכחת ושמרנית יותר, כזו שאינה דוגלת בנטילת סיכונים בסביבה עסקית אי-וודאית ממילא. הניסיון מלמד אותנו כי כתיבת תכנית עסקית מסודרת לניהול העסק מבעוד מועד תסייע לקברניטי העסק המשפחתי למזער עד כמה שניתן את מרכיב אי-הוודאות ותאפשר להם לקדם כאן ועכשיו מהלכים אשר יבטיחו את החוסן הכלכלי האישי שלהם ושל ילדיהם ונכדיהם כאחד.

יתרה מזאת, הדבר נכון לא רק כשמדובר בכתיבת תכנית עסקית ראשונית כי אם גם כשעולה הצורך בעדכון התכנית העסקית הקיימת כפועל יוצא משינוי פרסונלי בין-דורי בהנהגה או לחילופין משינוי מהותי בתחום בו פועלת החברה. בסופו של יום אין עוררין על כך שעסק אשר לא יתאים את עצמו למציאות המשתנה תדיר – סופו לסגור את שעריו.

לשם המחשה, אחד הפרמטרים הקריטיים והחשובים ביותר בתכנית העסקית מחייב מיפוי יסודי ושיטתי של כל המשאבים הכלכליים, הפיזיים והאנושיים העומדים לרשותה של החברה. תפעול העסק המשפחתי ללא מיפוי ברור מסוג זה עלול לגרום למנהליו להיכנס להרפתקאות עסקיות לא נחוצות ומסוכנות שמהן ניתן היה להימנע כבר בתחילת הדרך.

מעבר לכך, לא ניתן לבנות תכנית עסקית מבלי להציב בה יעדים אופרטיביים ברורים ומדידים המלווים במרבית המקרים גם בהתייחסות לנקודות הזמן שבהן היעדים הללו אמורים להיות מושגים. באופן טבעי, נדרשת חלוקה ליעדים אסטרטגיים וליעדי ROI  (יעדי החזר השקעה) קצרי טווח וארוכי טווח, כאשר אלה האחרונים, כשמם כן הם, נועדו להשגה במרבית המקרים רק אחרי פרק זמן של יותר משנה מרגע כתיבת התכנית.

בהקשר זה חשוב לזכור שבהיעדר פסק זמן שיוקדש לטובת חשיבה יסודית על היעדים הללו, כפי שמתחייב מעצם גיבושה של התכנית העסקית, הרי שהעסק המשפחתי עלול להיקלע למערבולת שנוצרה אך ורק משום שאף אחד לא טרח לבחון את השטח ולהציב יעדים ריאליים המבוססים על מיפוי מוקדם יותר של הזירה כולה.

בסיכומו של דבר, התכנית העסקית היא אבן יסוד בהתפתחות הכלכלית של כל אחד מהארגונים הפועלים במשק. כל עסק זקוק לתכנית עסקית אך קברניטי העסק המשפחתי זקוקים לה אף יותר. הסיבה לכך היא שמתווה עסקי סדור המתבסס על פירוט היעדים, השלבים והאמצעים להשגת היעדים הללו הוא שישפר משמעותית את סיכויה של החברה להמשיך להתקיים ולהעביר את שרביט הניהול לדור הבא בצורה חלקה ונטולת תקלות.