בלוג

Good News. וגם חדשות טובות - משפחות העושר

לאחרונה קיבלתי לידי דו"ח מחקר חדש שפורסם על ידי הבנק האמריקאי Morgan Stanley, העוסק במאפייני דור ההמשך של משפחות העושר. המחקר, שנעשה יחד עם מכון המחקר Campden, מציג תמונה מעודדת של קבוצת צעירים משכילה, מונחית ערכים ומחוייבת לדורות הבאים.

עבורי, תמונה זו מעודדת לא רק בגלל התייחסות הצעירים לנושא ההון המשפחתי, אלא גם בגלל הדימיון הרב שלהם למקביליהם בארץ והרלוונטיות של הדברים לפעילות שאנחנו מקיימים כאן בארץ.
הנה עיקרי הממצאים על קצה המזלג.
מאפייני הקבוצה הנחקרת:
רואיינו 87 צעירים בגילאי 18-40 ממשפחות שהונן המוערך הינו 25 מיליון דולר ומעלה. למעשה, רוב המרואיינים באים ממשפחות בעלות 100 מיליון דולר ומעלה. כמעט כולם (97%) הינם בעלי השכלה אקדמית, ומחציתם בעלי תואר שני.
לא פחות מעניינת היא העובדה שלמעלה מ- 65% מהנשאלים כבר קיבלו לרשותם סכומים משמעותיים מתוך ההון המשפחתי, עליהם הם אחראים. למעלה ממחציתם חולקים הון עם בני משפחה אחרים.
כאמור, יש סיבה לאופטימיות כשקוראים את הדו"ח של Morgan Stanley, ולכן רציתי לשתף אתכם בעיקרי הממצאים.
יחס לעושר המשפחתי: למעלה ממחצית המרואיינים מתייחסים לעושר המשפחתי לא רק כרשת בטחון, כח והשפעה אישיים, אלא גם כמשמורת בידיהם למען הדורות הבאים. הם מרגישים אחראים לדורות הבאים במשפחתם ולקידום נושאים חברתיים הקרובים לערכי המשפחה שלהם.
היכרות עם ההון המשפחתי: רוב הנשאלים לומדים על ההון המשפחתי שלהם מתוך שיחות לא פורמליות במשפחה. שיחות אלו עוסקות לרוב בערכים, זהירות פיננסית, חסכון ופילנתרופיה.
רצון להתמקצע ולהשתפר: מרבית הנשאלים העידו שהיו רוצים להשתתף בתכניות הכשרה מובנות שיכשירו אותם לניהול ההון המשפחתי.
ערכים: מוסר עבודה גבוה ושאיפה חזקה לבניית קריירה משמעותית הינם שני הערכים הנפוצים בהם מחזיקים רוב הנשאלים. מעניין לקרוא שרובם סבורים שלא נכון ללוות מהמשפחה כסף עבור קניית מותרות, אלא רק לצורך חינוך ורכישת בית ראשון.
אחריות חברתית: בכל הנוגע לפילנתרופיה, ממצאי המחקר מראים שהצעירים יותר (מתחת לגיל 30), וכן מרואיינים ממשפחות בהן העושר איננו חדש, נוטים להיות יותר אלטרואיסטים. ככלל, הם נוטים להיות מעורבים בפרוייקטים שתוצאותיהם ניתנות למדידה כמותית. מעניין לראות שרובם מתעניינים בהשקעות חברתיות (Impact Investing) ובהשקעות ירוקות.
כשקראתי את הממצאים, עלתה לנגד עיני תמונת המשתתפים בסמינר דור ההמשך שקיימנו במסגרת UBS Israel, בסוף השנה שעברה. בניגוד לציפיות שלהם עצמם, המשתתפים פגשו בסמינר עמיתים שעובדים קשה כדי לקדם את הקריירה שלהם, אם בתוך העסק המשפחתי ואם מחוצה לו. ממש כמו מקביליהם בעולם, כולם רצו ללמוד עוד על ניהול נכסי המשפחה והרגישו אחריות לשימור ההון והמורשת המשפחתית לדורות הבאים.
אם הנוכחות המלאה בזמן ההרצאות לא היתה סימן מובהק לרצון ללמוד, ואם השיחות בין חברי הקבוצה עד לשעות הקטנות של הלילה לא הוכיחו את הצורך לחזק זה את זה, באה פעילות ההמשך שהקבוצה אירגנה לעצמה והוכיחה לנו שאכן יש חדשות טובות. ללא התערבות המארגנים, הקבוצה הזו שומרת על קשר קבוע דווקא סביב נושא הנתינה והאחריות החברתית. בהשראת הסמינר הם הקימו לעצמם מעגל של "קרן בקטנה", בו הם עושים את צעדיהם הראשונים בעולם האחריות החברתית.
האם הנשאלים במחקר של Morgan Stanley ו-Campden, יחד עם משתתפי הסמינר של UBS הם מדגם מייצג של ילדי העושר? אינני יודעת. אבל גם אם הם מודל שאליו צריך לשאוף, יש ל-Campden ו-Morgan Stanley  נוסחה לגידול צעירים ממשפחות העושר, שאותה אני מאמצת:
Communication + Education  = Empowerment
תקשורת + חינוך = העצמה

 

אנו ב"דורות" עמלים על פיתוח התקשורת במשפחות שאתן אנחנו עובדים, ובונים תכניות חינוך והכשרה לדור ההמשך. כששני המרכיבים קיימים, ההעצמה תמיד מגיעה.