מאמרים

למה כדאי גם לעסקים משפחתיים וותיקים ומצליחים להעזר בשירותי ייעוץ?

על מנת לנהל עסק משפחתי משגשג צריך להתמודד עם לא מעט קשיים ומכשולים בדרך. עם השנים הסתבר כי אפילו חברות שנוהלו על ידי המייסד באופן מוצלח ביותר לא תמיד הצליחו לצלוח באותה הצלחה את האתגרים שהופיעו מולם עם חלוף השנים, בהמשך הדרך. כפי שנראה בהמשך הדברים, אפילו עסקים משפחתיים וותיקים ומצליחים יכולים להפיק תועלת משירותי ייעוץ מתאימים ולא תמיד צריך לחכות לנפילה עסקית לפני שנעזרים בשירותי ייעוץ.

אתגר ושמו העברה בין דורית

אחד האתגרים הסבוכים ביותר שעימם מתמודד כל עסק משפחתי מצליח מתקיים בדיוק בנקודת תפר במהלך חיי העסק. נקודת התפר הזאת הינה העברת המושכות של ניהול העסק מדור אחד אל הדור שלאחריו. בנקודת הזמן הזאת עשוי להתברר כי הדור הבא איננו עשוי מקשה אחת. אם למשל לאב המשפחה יש כמה ילדים, לא ברור מאליו מי מהם ינהל את העסק. לא תמיד ברור האם גם בני הזוג של הילדים ישתתפו בניהול החברה ולפעמים עשוי להתבקש פתרון יצירתי כזה או אחר או הגדרת סמכויות אחרת.

שירותי ייעוץ יכולים בהחלט ללבוש צורה של גישור עסק משפחתי. מטרת הגישור היא לפתור מחלוקות ואי הסכמות ברוח טובה, ברוח של שיתוף פעולה וחתירה למטרה משותפת. אחרי הכל, כאשר החלופה היא שימוש בכלים משפטיים, תביעות או סכסוכים במשפחה – ברור בהחלט מה עדיף. ייעוץ בזמן הנכון יוכל לשמור על הרמוניה במשפחה וגם על מעמדה העסקי של החברה המשפחתית.

מעבר לתחומים חדשים

גם כאשר המעבר הבין דורי נעשה באופן מוצלח, עדיין עשוי העסק המשפחתי המצליח להזדקק לייעוץ עסקי. למשל, אם לאור המציאות הכלכלית המשתנה מגלים כי דרושים מנועי צמיחה חדשים, צעד מתבקש יהיה למצוא פעילויות עסקיות חדשנות, נוספות. כאשר שוקלים להתרחב לשוק חדש, כאשר רוצים לייצר מוצר חדש או לפנות ללקוחות שקודם לכם לא נחשבו ללקוחות טבעיים עבור העסק המשפחתי, ראוי ללוות זאת בייעוץ מתאים.

במידה מסוימת, ההחלטה האם להתרחב לתחום מסוים מצריכה בחינה מעמיקה וייעוץ הדומה במשהו לייעוץ לפתיחת עסק. השקעה כספית במפעל חדש, למשל, שיתברר בסופו של דבר כלא רווחי, יכולה לדרדר גם עסק מצליח. בדוגמא אקטואלית ניתן לראות שאפילו חברת טבע הגדולה, שניסתה להתרחב בדרך של מיזוגים ורכישות, גילתה במאוחר שהחלטות שגויות בנושא זה הובילו לקטסטרופה, פיטורי אלפי עובדים וקיטון ניכר בפעילות העסקית.

ייעוץ לקראת הנפקה

כמו כל חברה גדולה, גם עסק משפחתי וותיק ומשגשג עשוי להפיק תועלת מייעוץ כאשר נדרש מימון נוסף. ייעוץ פיננסי לעסקים שעומדים בפני הנפקת מניות או אגרות חוב עשוי להיות רלוונטי לעסקים משפחתיים משגשגים. לא מעט עסקים משפחתיים בישראל היו קטנים למדי ולמעשה עשו את הצעד הגדול קדימה רק לאחר הפיכה לחברה ציבורית, כאשר שדרת הניהול ובעלי השליטה נותרו מבני המשפחה של המייסדים האגדיים.

ייעוץ וניהול חיצוני

לא רק בהנפקה בורסאית נדרש ליווי מקצועי ושירותי ייעוץ. ייעוץ עשוי להידרש גם כאשר שוקלים להיעזר בניהול חיצוני. בדור הראשון של חברה משפחתית משמש בדרך כלל אבי המשפחה (או אם המשפחה) כמנהל כל יכול, שעל פיו יישק דבר. אך לעיתים מגיע הרגע שבו ניהול מקצועי, על ידי מנכ"ל שכיר יהיה הרבה יותר הגיוני. לא חייבים להתפתח לפני כן סכסוכים במשפחה. לא חייבים בהכרח להופיע לפני כן קשיים ניכרים בדוחות הפיננסיים. ההחלטה להכניס מנכ"ל מקצועי עשויה להתקבל כתוצאה מדיון פנימי בתוך החברה, שנועד להוביל את החברה קדימה אל מול האתגרים הנוכחיים ובעיקר – העתידיים.