מאמרים

מה הם עקרונות מס לחברה ועסק משפחתי?

חקיקת המס המרכזית והחשובה ביותר שעל כל בעל עסק משפחתי לדעת ולהכיר מקרוב היא אודות "חברה משפחתית". ההגדרה של מונח זה מדברת על חברה לכל דבר ועניין ובהתאם לדיני התאגידים, פעולות של מס הן על בסיס "מיסוי יחיד". הרעיון למעשה אשר עומד מאחורי עקרונות המס של חברה משפחתית מתבטא בזאת שכל בעלי המניות בחברה הם בעצם קרובי משפחה. משמעות הקרבה המשפחתית היא בן, בן זוג, אח, אחות, הורה או הוריו של ההורה. מדובר על בעל מניות אחד, שלגביו ישנה קרבה של בעלי המניות האחרים.

המס שיחול על חברה משפחתית הוא מס של הנישום מייצג, כלומר, נישום שזכה לנתח הגדול ביותר ברווחי החברה או בעל המניות שהחברה בחרה בו כאשר הוגשה בקשה להקמה של חברה משפחתית לפקיד השומה במס ההכנסה בו רשומה החברה.

חברה משפחתית – הכנסות, הוצאות, רווחים והפסדים

המס המוטל על חברה משפחתית יחושב על פי הכנסותיו של הנישום המייצג וכן גם ההפסדים יחושבו כהפסדיו של הנישום. גם כאשר הנישום המייצג בחברה המשפחתית רוכש דירה, בעל המניות שהוא הנישום, ייהנה מהקלות במס שניתן ליחיד, אשר משכיר נכס למגורים.  הכנסות של החברה המשפחתית, עוד לפני חלוקתם כדיבידנד,  יחויבו בדמי ביטוח לאומי.

יש לציין כי ההגדרה של חברה משפחתית, תתחלף בהגדרה חדשה שהיא חברה שקופה, אך בגלל שעדיין לא נקבעה תקנה זו, כך חברות שקופות עדיין לא נכנסו לתוקף. יש לדעת, כי הכנסות החברה, תתחלקנה רק בסוף השנה האזרחית, על פי שיעור אחזקת המניות בחברה. במידה ויהיו הפסדים בחברה המשפחתית, הנישום המייצג, שילם מס גבוה על הכנסותיו, אך רישום החברה כחברה משפחתית, תאפשר לנישום המייצג לקזז לצורך חישוב המס את הפסדיה של החברה מהכנסותיו האישיות ובכך בעצם, להימנע מתשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי או לחלופין, להקטין את גובה התשלומים הללו.

הוראת סעיף 64א'

אם ברשותכם עסק משפחתי, או שאתם עתידים לפתוח כזה, בררו היטב על סעיף 64א' לפקודת מס הכנסה. התכלית של סעיף 64א' לפקודה בין היתר להעניק יתרונות מס לבעל המניות של החברה המשפחתית, שבאמצעות שיוך להכנסותיה, כך שיש להסיר את המסך בין הכנסות החברה המשפחתית להכנסות הנישום המייצג.

נציין כי קשה יותר להעלים חבות מס בפעילות מאוגדת של חברה, היות ודיני המס ודיני החברות בימנו מטילות כללים וחוקים, אשר מחייבים בהגשת דוחות מפורטים ובכך לערוך סדר בניירת החברה, כך שניתן יהיה להתחקות עליה ביתר קלות, לכן מומלץ ואף בגדר חובה כיום לפנות מראש לגורם מקצועי מוסמך אשר יוכל לסייע לכם בנושא עם ייעוץ ותכנון מס מתאים לעסק המשפחתי, על כל מרכיביו לטווח הקצר והארוך.

מי שמעוניין לפתוח חברה משפחתית, עליו להגיש בקשב לפקיד השומה לקביעת הנישום שלו ייוחסו הכנסותיה והפסדיה, תוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה, אך חשוב כי לא יהיה מאוחר מחודש של תחילת שנת המס. לגבי כל ההקלות וההטבות המגיעות למשפחה שיש בבעלותה חברה, כדאי כאמור להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך, רואה חשבון ו/או עורך דין לענייני מיסים.