מאמרים

עסק משפחתי למכירת רכבי הסעות

האם זה הזמן הנכון להקים עסק משפחתי? תקופת הקורונה יצרה מהפכה של ממש בהרגלי החשיבה התעסוקתיים והמשפחתיים. הסגרים שהגיעו והלכו יצרו לא רק הבנה לגבי חשיבות היציבות הכלכלית המשפחתית אלא גם הביאו לתובנה נוספת. הרבה אנשים החליטו שהקמה של עסק משפחתי תאפשר להם לשלב בצורה טובה מאוד בין קריירה למשפחה. הצלחת העסק מבוססת על כמה היבטים רבי חשיבות, למשל סוג העסק שמקימים, חלוקת תפקידים בין בני המשפחה, יכולת העסק לאפשר קיום בכבוד לכל בני המשפחה שתלויים בו. האם יתכן שעסק משפחתי עשוי להתאים למשפחה שלכם – הכירו כמה דגשים וטיפים, שיאפשרו לעסק החדש שלכם להתקדם בדרך מוצלחת.

תחום שמאפשר פרנסה משפחתית ראויה

התחבורה בכלל ותחום רכבי ההסעות בפרט לא צפויים להתכווץ בשנים הבאות. למעשה, כל התחזיות מדברות על כך שהרבה יותר אנשים יעזרו יותר בהסעות מאורגנות לעומת המצב הנוכחי. בין היתר הדבר נובע מכך שהרבה עובדים עוברים לתעסוקה גמישה (בשילוב מצוקת החניה באזור המרכז). שילוב בין עבודה בבית לבין עבודה מחוץ לבית משמע עבודה משולבת מחוץ לבית וגם בבית, בהיקפים משמעותיים. הדבר מוביל לכך כי חברות ההסעות תהיינה מבוקשות עוד יותר ולכן – מכירת רכבי הסעות תהיה רווחית אף יותר מהיום. פחות משפחות יחזיקו רכב נוסף עבור שבוע חלקי של עבודה מחוץ לבית. שירותי הסעות, לעומת זאת, יהיו יותר מבוקשים. מעסיקים שירצו למשוך עובדים טובים, יציעו הטבות הקשורות עם שיפור תנאי העסקה. הסעות לעבודה ובחזרה צפויות, אם כן, להיות פופולריות מתמיד.

עסק משפחתי משגשג – ניהול מקצועי

עסק משפחתי, במכירת רכבים להסעות או בכל תחום אחר, חייב להיות מנוהל בצורה מקצועית ללא פשרות. אמנם, סביר להניח שעובדים שהם בני משפחה סומכים אחד על השני ולא צפויות להיות בעיות של אמינות כמו בעסק אחר, אבל זה לא מספיק. חשוב שכל אחד מבני המשפחה יבין שעסק לא מתנהל בצורה וולונטרית או באופן שוויוני. העסקים המצליחים ביותר אף פעם לא מתנהלים בצורה של דמוקרטיה. תמיד, אפילו אם ישנה מועצת מנהלים, ישנו מנהל כללי שמקבל את ההחלטות. לכן, מן ההתחלה צריך שיהיה ברור מי מבני המשפחה יהיה המנהל וזה שמקבל את ההחלטות בנושאי מדיניות כללית. ברור שמנהל יכול להאציל סמכויות וזה אפילו חשוב, אם כמו שאומרים – לכל ספינה יכול להיות רק רב חובל אחד.

הגדרת תפקידים בעסק המשפחתי

ברגע שמצרפים בן משפחה או בת משפחה לעסק, יש להתחיל עם הגדרת תפקידים מלאה. אי אפשר להניח ש"יהיה בסדר" או שהדברים יסדתרו מעצמם. לכל עובד ולכל שותף צריך להיות ברור מהו התפקיד, מהי האחריות שלו או שלה. צריך להגדיר מהן שעות העבודה שנחשבות למתאימות, הן על פי צרכי העסק והן על פי יכולת אישית. איזון בין בית לעבודה מתבסס על תיאור התפקיד, הסמכויות ושעות העבודה שמוגדרות בתחילה. אם נדרש איזה שהוא שינוי בנושא זה, הדברים צריכים להיעשות בצורה מסודרת, תוך ההתאמות החיוניות.

תוכנית עסקית וייעוץ כלכלי

במידה וזהו העסק הראשון שאתם מקימים, כדאי להביא בחשבון הכנת תוכנית עסקית בליווי מקצועי. תוכנית עסקית מונעת הפתעות לא רצויות וגם באה להעריך בצורה די טובה, מה תזרים המזומנים הצפוי בעסק, עד שאפשר יהיה להגיע לרווחיות. בהתאם להכנסות המוערכות, אפשר לדעת בעצם כמה אנשים נדרשים לצורך תפעול העסק, הן בשלב הראשוני והן בשלבים מאוחרים יותר. ומכיוון שבעסק משפחתי ישנם אתגרים מיוחדים שלא קיימים בניהול עסק לא משפחתי, אפשר לשלב בין ייעוץ כלכלי לייעוץ משפחתי, בהיבט של התנהלות עסקית מתמשכת.