מאמרים

עסק משפחתי חיבור שמוביל קדימה

בהקמה של עסק משפחתי טמונים לא מעט יתרונות פוטנציאליים. במקביל, התנהלות שאיננה נכונה או התעלמות מקשיים אפשריים או מבעיות יכולים להביא לפגיעה לא רק בעסק אלא גם במרקם המשפחתי. כיצד ניתן להפוך את העסק למקור של כוח עבור הפרט והמשפחה? איך ניתן להימנע מכל מיני בעיות, אשר מאיימות לחלחל ולעבור מהפן העסקי אל הפן האישי והמשפחתי? להלן נראה כיצד ליצור בעסק משפחתי חיבור שמוביל קדימה יהיה אפשרי, עם דגש על שילוב בני משפחה בעסק קיים.

חיבור משפחתי והצלחה עסקית

על מנת שעסק יוכל לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו, הוא חייב לפעול בצורה מדויקת וכמו מכונה משומנת. עסק מצליח יהיה תמיד עסק שהוא גדול מסך חלקיו. עסק משפחתי מצליח יהיה תמיד תוצאה של חיבור בין מרכיבים שונים, באופן הרמוני. בעסק משפחתי חיבור שיוביל להצלחה חייב, אם כן, להישען על חיבור משפחתי.

מי שסבור כי הקמת עסק תצליח לשקם יחסים משפחתיים רעועים שוגה באשליות. עסק לעולם לא ישגשג ולא יהיה יותר מסך חלקיו כאשר ישנם קשיים משפחתיים לא פתורים. יש לציין כי כאשר היחסים בין בני המשפחה טובים, קיומו של עסק משותף יכול להדק את הקשר ולהעצים את החיבור. לא לחינם עסקים משפחתיים רבים מתנהלים תוך קבלת סיוע שניתן על ידי מאמנים עסקיים בעלי אוריינטציה ליחסים משפחתיים ולא רק עסקיים. מציאתם של קשיים במקום התעלמות מהם והטיפול בכך – יועילו ברובד האישי, ברובד המשפחתי וגם ברובד העסקי.

בעסק משפחתי, חשוב החיבור בין כישורים לבין תפקיד

איזה  עוד חיבור יהיה חשוב כאשר רוצים להביא את העסק המשפחתי להצלחה גדולה יותר? בעסק משפחתי חיבור בין כישורים לבין תפקיד יהיה חשוב ביותר. לא יהיה זה רעיון טוב לתת לאחד הילדים לשאת תפקיד בכיר, למשל, בלא שיהיה לו את הכישורים את או היכולת לשאת בתפקיד כזה. בנו של מיסד העסק יוכל להצליח יותר לא בגלל שהוא "הבן של". עדיף יהיה להכניס בן משפחה לתפקידים זוטרים, במיוחד כאשר מדובר בעסק גדול ומורכב. רק לאחר תהליך של למידה, תהליך שנקרא "למידה מלמטה למעלה" ניתן יהיה לפתח את הכישורים ואת היכולת לשאת בתפקידים מאתגרים יותר.

כדאי לשים לב שכאשר מכניסים כמה ילדים לעסק משפחתי אחד, לא בהכרח הבכור יהיה המועמד הטבעי לתפקיד הבכיר ביותר. חשוב מאוד לבדוק מהן היכולות, מהם הכישורים ומהן נטיות הלב לפני שקופצים למים.

חיבור בין רצון לבין אחריות

עוד היבט שיש לו משמעות בעניין של גישור בעסק בשפחתי הינו הרצון של בני המשפחה הצעירים להצטרף לעסק הקיים. כאשר רצון כזה קיים, כאשר הכישורים קיימים וכאשר יש רצון ללמוד ולשאת בתחילה תפקידים זוטרים, ההצלחה בדרך כלל מובטחת. יחד עם זאת, טעות שקיימת בקרב לא מעט מייסדי עסקים משפחתיים היא להתעלם מרצונותיו של בן משפחה – בדרך כלל ילד או נכד.

מייסד העסק עשוי לראות כמובן מאליו את המציאות שבה הדורות הבאים משתלבים בעסק, תורמים לו וממשיכים בדרך הרצויה. אך האם תמיד זהו המצב? מסתבר שלא כך הוא. שילוב של בני משפחה נוספים בעסק קיים יתקיים על הצד הטוב ביותר כאשר קיים רצון להשתלב בעסק, בתפקיד המתאים לנטיית הלב ועם מוכנות לשאת באחריות הנובעת מהתפקיד. יתכן בהחלט שבן משפחה יביע רצון להשתלב בעסק ולתרום, אך לא בכובע של מנהל כי אם בכובע מקצועי למשל בתחום השיווק, בתחום קשרי הלקוחות. יתכן גם שבן משפחה יהיה מוכן לשאת באחריות לתפקיד במשרה חלקית וגם זה יהיה בסדר ובהחלט עדיף ממצב שבו כופים על הדור הבא תפקיד בלתי רצוי או בלתי מתאים.