מאמרים

מה הם הצדדים החיוביים בהקמת עסק משפחתי?

ישנם אנשים שלא רוצים להיות שכירים ואשר רוצים לממש את האפשרות להקים עסק עצמאי. מתוך אותה קבוצה של אנשים שזהו חלומם הגדול, יש כאלה שלא רוצים להקים עסק עצמאי רגיל אלא מבקשים להקים עסק משפחתי. אין ספק שניהול עסק מסוג זה הינו משימה רבת אתגרים ויש צורך ביכולת תמרון, רמה אישית גבוה ותכנון כלכלי ופיננסי מקיף. יחד עם זאת, אין גם שמץ של ספק שהקמה של עסק מסוג זה כוללת לא מעט צדדים חיוביים. מהם בדיוק הצדדים הללו? זאת נראה להלן.

מימוש עצמי עם עסק משפחתי

לפני הכל, הקמה של עסק משפחתי היא בראש ובראשונה משימה של מימוש עצמי. אי אפשר להצליח בעסקים ואי אפשר להוליך קדימה עסק חדש, גם כזה המבוסס על קשרי משפחה, בלי לראות בהקמה ובניהול צעד של מימוש עצמי. רק מי שחי עסק מסוג זה, נושם עסק מסוג זה, משקיע את הנשמה בעסק, יראה בסופו של יום ברכה בעמלו. ההיבט של מימוש עצמי בעסק המשפחתי אפילו עמוק יותר מזה שקיים בעסק רגיל, שכן העסק הופך לחלק אינטגרלי מהמשפחה ולא רק עניין אישי, אינדיבידואלי.

אך לא רק מימוש עצמי מהווה עניין חשוב וחיובי בעסק המשפחתי. היבט לא פחות חשוב ולא פחות חיובי הוא המחשבה קדימה וההתייחסות מראש אל העסק כאל משהו הגדול יותר מהיזם עצמו. מי שמקים עסק כזה חושב על משהו גדול יותר ממנו עצמו והוא מתנהל מתוך חזון של ראיה לרחוק לעוד שנים ארוכות. עסק שמתנהל מתוך ראיה שכזאת משדר מסר חשוב הן כלפי פנים (לכל העובדים) והן כלפי חוץ – כלפי לקוחות, ספקים, בנקים וכדן הלאה.

תעסוקה לכל המשפחה

איזה צד חיובי נוסף ניתן למצוא בכל אותם עסקים משפחתיים בישראל? הצד החיובי נשען כמובן על כך שלאחר הקמת העסק ניתן לספק תעסוקה לכל בני המשפחה. במציאות הכלכלית הנוכחית בישראל, כאשר לא קל למצוא עבודה כשכירים ואפילו אין את הביטחון התעסוקתי שהיה מקובל בעבר, עסק המספק תעסוקה למשפחה מהווה תמריץ חשוב.

בנוסף, קיים מה שניתן לקרוא לו – עסק משפחתי חיבור אמיתי. זהו החיבור הרגשי העמוק שבין כל בני המשפחה העובדים בעסק לבין יעדי העסק ומטרותיו. אם לעובדים שכירים מחוץ למשפחה עשויה להיות מחויבות חלקית ולא ממש עמוקה לעסק, הרי שכאשר העובדים והמנהלים הם בני המשפחה – המצב שונה. כולם מחויבים לעסק. בפרט אם מי שמנווט את העסק ער לצרכים וליכולות של כל העוסקים במלאכה.

אין בעיות אמון

לכל עסק משפחתי חסרונות ויתרונות. לא כולם מעוניינים, למשל, לעבוד באופן צמוד עם בני המשפחה. יש כאלה שעבורם נחוצות שעות של הפרדה, כאשר כל אחד עוסק בענייניו. בנוסף, אם עסק משפחתי לא מצליח, הרי שבבת אחת נעלמת הפרנסה לכל המשפחה. יחד עם זאת, יש עוד נקודות חשובות למחשבה.

במהלך ניהול עסק משפחתי לא קיימת בדרך כלל בעיית אמון בין המנהל לבין העובדים (הכפיפים). בקרב משפחות נורמטיביות, שבהן מגדלים את הילדים כמו שצריך וכאשר מכירים היטב האחד את השני, ניתן להפקיד את ביצוע התפקידים השונים בידי האנשים המתאימים, ללא חשש. ההיכרות המוקדמת עם כל הנפשות הפועלות יכולה לסייע לצוות את האנשים המתאימים לתפקידים המתאימים.

עניין נוסף וחשוב – בעסקים המשפחתיים ניתן להשאיר יותר רווחים בתוך המשפחה. במקום לשלם משכורות ותנאים סוציאליים לעובדים שאינם מתוך המשפחה, אפשר לשלם את המשכורות ולתת את התנאים הנאותים לבני המשפחה הקרובים.