מאמרים

ניהול סיכונים בניהול עסקים משפחתיים

כל עסק באשר הוא מתנהל בסביבה עתירת סיכויים אך גם עתירת סיכונים. עסקים משפחתיים אינם שונים מבחינה זו מעסקים שאינם משפחתיים, אולם הם בהחלט יכולים להוות פתח לסיכונים שאינם קיימים בעסקים אחרים.משום כך, חשוב לדעת כיצד להתמודד עם סיכונים כאלה, באילו דרכים ניתן לפתור סכסוכים ואילו מוקשים יכולים להפריע בהתנהלות השוטפת או ברגעי משבר עסקיים.

 

עסקים משפחתיים ומעבר בין דורי

אחד הקשיים והסיכונים הגדולים ביותר עימם מתמודדים עסקים משפחתיים בארץ או בחו"ל איננו קשור כלל לסביבה העסקית כי אם לסביבה הפנים ארגונית. הקושי אליו אנו מכוונים בדברנו הוא הקושי להעביר בהצלחה את מושכות הניהול מדור אחד אל הדור הבא אחריו.

לא תמיד הדור השני או השלישי מגלה את אותם הכישורים כמו הדור הראשון. במקרים רבים הדור המייסד התברך בכישורים מיוחדים שלא בהכרח התבססו על לימודים פורמליים ולא תמיד הכישורים הללו עברו בהכרח למי שמיועד באופן טבעי לרשת את הניהול העסקי. כאשר מחליטים על העברת שרביט הניהול חשוב להתייחס לכישורים וליכולת של כל המועמדים האפשריים מבני המשפחה.

במידה ורוצים להימנע מסיכונים מיותרים, אפשר בהחלט להחליט על תקופת חניכה או ניהול משותף לפרק זמן מסוים. לאחר אותו פרק זמן אפשר להחליט מה תהיה הדרך הטובה ביותר להמשך. ישנם מצבים שבהם ניתן להשאיר עסק בבעלות משפחתית אך להיעזר באנשי מקצוע כגון יועצים, מנהלים שכירים. לעיתים, עדיף להעביר את שרביט הניהול לאו דווקא לבן הבכור אלא לבן האמצעי, לבת בעלת כישורים עסקיים ואפילו למי שהצטרף למשפחה בדרך של נישואין עם אחד הילדים או הנכדים של המייסדים. יש גם אפשרות לניהול משותף.

זהירות – אמוציות!

לא מעט ישראלים מקבלים החלטות על סמך תחושה או רגש ולא על סמך ניתוח רציונלי מחושב. גם עסקים משפחתיים בישראל עשויים ליפול למלכודת של דרך פעולה שכזאת, שאיננה מוצלחת בניהול עסקי. מכיוון שלא ניתן להתנהל כמשפחה בלי רגשות נלווים ומכיוון שאסור לטאטא מתחת לשטיח תחושת אפשרויות (שכן יש להן נטייה להתפוצץ דווקא ברגעי משבר), חשוב לקבוע מנגנוני התמודדות יעילים וברורים. חשוב לשים את קו הגבול המפריד בין ההתנהגות בבית או ההתנהגות החברתית בין בני המשפחה השונים לבין התנהגות עסקית, שנועדה להיטיב עם העסק. אין זה דבר קל, ולכן נציג כמה פתרונות אפשריים להתמודדות עם רגשות קשים, עם תחושת קיפוח וכדומה.

דרכים לניהול סיכונים

יש דרכים רבות שבאמצעותן יכולים עסקים שונים לנהל ולנטר סיכונים. כאשר מחליטים להקים או להשתלב בעסק משפחתי חשוב לשלב באופן מובנה מנגנונים ודרכים להתמודדות עם מצבי קיצון ובעיות שחלקן רגשיות וחלקת אובייקטיביות. בין היתר ניתן: