מאמרים

מודל העבודה של דורות

עסק משפחתי ונכסים משפחתיים הם שפע, הזדמנות ומשאב. הם פותחים מרחב אפשרויות לעשייה משותפת ונפרדת, לבחירה, לבנייה ולנתינה. דורות מלווה כל אחת ממשפחותיה, בבניית הפתרון הנכון לה.

 

כל עבודה עם משפחה מתחילה במיפוי רב-מימדי ורב-שכבתי של המערכת העסקית-משפחתית, תוך התייחסות ליחיד ולקבוצה, לעבר, להווה ולשאיפות לעתיד. על בסיס זה אנחנו מגבשים יחד עם הלקוח תכנית תפורה לצרכים של המשפחה. תכנית למידה, כתיבת אמנה, פתרון של ריב, או קבלת החלטה על עתיד העסק.
אנחנו שואפים להעמיד לרשות הלקוח את מלוא טווח היכולות של צוות דורות. אנחנו מאמינים ששיתוף של שני יועצים בפרוייקט, שומר על הלקוח ומעצים את האפקטיביות של התהליך. לכן, אנחנו בונים בהסכמת המשפחה צוות ייעוצי התחלתי, העשוי להשתנות לפי שלבי העבודה והצרכים שעולים בהם. תמר מלוא מלווה ומנחה את העבודה בכל שלביה.