תכנון המשכיות מדור לדור

האומץ להסתכל קדימה ולתכנן את העתיד הוכח כמאפיין המבחין בין משפחות המצליחות לשמר את אחדותן והונן מדור לדור, לאלו שאינן מצליחות בכך.

יש צורך לבחון באומץ האם לשמור את העסק בבעלות המשפחה, מי יהיה המוביל העתידי, איך מכשירים דור המשך, מה תהיה מידת השיתוף בנכסים בדור הבא, איך מנוהלת המשפחה ומה יבטיח תקשורת טובה בתוכה?

צוות דורות מוביל תהליך המסייע למשפחה לזהות את הרצונות והיכולות של חבריה, ולתרגם את חזון הבעלים הנוכחיים לתכנית ברת קיימא גם לדור ההמשך.

אנחנו משוכנעים שניתן לשנות את ה"גורל" של דור ראשון, שני ושלישי בעסק משפחתי. אנחנו כאן בשביל זה.

 

w32