קבוצת אמהות

במשך שנים מגדלות האמהות את המשפחה ומלוות את צמיחת העסק המשפחתי. כששניהם כבר גדולים, הן ממשיכות, לשמוע ולהרגיש את ההתרחשויות. יש להן תפקיד חשוב בניהול המשפחה המורחבת והבוגרת, ובתכנון העתיד. עם כלים נכונים וקצת הכוונה, הן יכולות להיות מובילות דרך.

אנו מקיימים מפגשים חודשיים לקבוצות של אמהות במשפחות בעלות עסקים ו/או נכסים, לשם דיון באתגרים הספציפיים של השלב בו נמצאת המשפחה ובפתרונות אפשריים. הקבוצה מונחית על ידי דר' תמר מלוא וטל יהב. המפגשים משלבים למידה מעמיתות ומנשות מקצוע, שיח פתוח ודיסקרטי וקשרים חברתיים.

הנושאים בהם עוסקת הקבוצה כוללים בין השאר: צרכים ואתגרים של דור ההמשך ואיך ניתן לסייע להם, כסף ויחסים, חתנים וכלות, תכנון הנתינה במשפחה, אספקטים משפטיים, מנגנוני ניהול ובניית התפקיד של אם המשפחה כ.Chief Emotional Officer –  התכנים שיועלו  מבוססים על ניסיון רב שנים של יועצי דורות, בליווי משפחות בתהליכי תכנון ההמשכיות.

mothers