פיתוח מובילות משפחתית

כדי להוביל את המשפחה ונכסיה באפקטיביות נדרשת מנהיגות המושתתת על בהירות, עקביות וגמישות. היא כוללת את היכולת לגייס את שיתוף הפעולה של אבא ואמא, אחים וילדים, וכן הכרת עצמו מחדש בתוך משפחתו, כבוגר אחראי המתמודד עם צרכי ההווה והעתיד. זהו אתגר עצום המלווה פעמים רבות בתחושת בדידות גדולה.

אנו, בדורות, מלווים בני משפחה המייעדים עצמם למובילות משפחתית, או נמצאים בתוך אתגר ההובלה של המשפחה והעסק. הליווי מתבצע באופן יחידני ומאפשר הכרות עם ארגז הכלים הפרטי של המוביל ושכלולו. הליווי כולל פגישה בת יומיים במתכונת RETREAT, ולאחריה פגישות שבועיות פרטניות, המתקיימות פנים אל פנים או טלפונית. לקוחות שהתנסו בליווי זה מעידים על שינוי שחל בתפקודם ואשר אפשר להם להוביל את משפחתם לפריצות דרך בתהליך המעבר הבין-דורי.

finance guide