פורום עמיתים של דור המשך

מיועד לבני ובנות דור ההמשך, המכשירים עצמם לניהול העסק והובלת המשפחה. מתקיים בפורמט סדנאי, בקבוצות קטנות.

במשך שנות עבודתנו עם עשרות משפחות בעלות עסקים משפחתיים, ועם אנשים שסומנו להיות מובילים ולקחו אחריות, למדנו משהו חשוב. בני דור ההמשך שנכנסים לעסק מתמודדים עם דילמות מורכבות שרלוונטיות לאנשים במצבם בלבד. מסיבה זו, הם חווים בדידות וסבורים שאף אחד בסביבתם לא יכול להבין אותם.

החלטנו לתת מענה להתמודדויות אלו ולהקים קבוצה של מובילים.

הקבוצה, בהנחיית טל יהב, מומחית לליווי דור המשך, עוסקת בפיתוח מנהיגות עסקית ומשפחתית. נבחנות בה סוגיות כגון: איך מקדמים בפועל את העסק כאשר דפוסי הניהול בו אינם מתאימים לדור ההמשך, איך מדברים עם אבא על דברים שאין אומץ להעלות, איך יוצרים חלוקת תפקידים מתאימה בין האחים, בלי שתיווצר טינה,איך שומרים על משפחתיות מתפקדת טובה ותומכת תוך האינטראקציה היומיומית בעבודה, האם ניהול העסק כורך בתוכו גם את האחריות לניהול המשפחה ואיך מתמודדים עם ההבדל בין ציפיות מבנות ממשיכות, לבנים ממשיכים.

amitim (1)