מנגנוני ניהול

מועצת משפחה, דירקטוריון משפחתי, דירקטורים חיצוניים, פמילי אופיס, פורום דור המשך והנהלה: מה מכל אלו נחוץ לעסק המשפחתי? מה תפקידו של כל אחד? איך מפעילים אותם? האם צריך את כולם?

הקשרים ארוכי השנים של יועצי דורות עם חברות ייעוץ מובילות בצפון אמריקה ובאירופה מאפשרים לנו להביא למשפחות ידע וניסיון בתחומים אלו, שהינם חדשים יחסית בארץ. אנו בונים עם כל משפחה את מנגנוני הניהול הנחוצים לה בשלב בו היא נמצאת, ומסייעים בבחירת האנשים החיצוניים ובהתנעת הפורומים השונים.

23