הכשרת דור המשך לניהול ובעלות

תכניות הכשרה לדור ההמשך כוללות הכנה לניהול וגם הכנה לבעלות עתידית על נכסי המשפחה. דורות מתכננת ומובילה מגוון של תכניות הכשרה: חניכה אישית למנהלי העתיד, הכשרה לצוות בעלים עתידי מתוך המשפחה, הכנה לשותפות עתידית, קבוצת עמיתים, ועוד.

תכנית ההכשרה מותאמת לכל משפחה, ומתבצעת בדיאלוג מתמיד עם הדור המבוגר. ההכשרה מאפשרת למשפחה להגדיר את תמונת העתיד הרצויה לה, ולבנות את המנגנונים והתקשורת הנחוצים לשם כך.

ew