אמנה משפחתית

האמנה מגדירה מה חשוב למשפחה בהווה ובעתיד, ומפרטת את הכללים והמנגנונים שבאמצעותם היא רוצה לממש את חזונה. בדרך כלל האמנה מתייחסת למבנה הנכסים, זכויות וחובות הבעלים, זכאות לבעלות, מנגנוני קבלת החלטות, מנגנוני חלוקת כסף, כללים להעסקת בני משפחה ועוד. אבל, כל אמנה היא ייחודית למחבריה. לכן, היא צריכה להיבנות על ידי המשפחה עצמה. תהליך יצירת העקרונות וההסכמות הוא המלט שיחזיק את לבנות המסמך.

דורות פיתחה תהליך המשלב את הליווי התוכני והמשפטי, תוך שיתוף פעולה הדוק בינינו לעורך הדין שאתו בוחרת המשפחה לעבוד. צוות דורות מאפשר למשפחה בירור מעמיק ביחס לשאלה: "מה אנחנו רוצים?" ההידברות וההבנה שנוצרים בתהליך הזה מניבים מסמך עקרונות והסכמות, המתורגם לשפה משפטית, על ידי עורך הדין המשולב בתהליך ומבין לעומק את המפה המשפחתית. שיתוף פעולה הדוק מתקיים גם עם מומחי מס ורואי חשבון, על פי בחירת הלקוח. התוצאה הינה אמנה מובנית ומוסכמת על חברי המשפחה, ושדרוג התקשורת והיחסים בתוכה.

asd