מאמרים

ייעוץ לעסק משפחתי לדורות הבאים

עסקים משפחתיים מהווים עסק בם לפחות שני בני משפחה מתפקדים כמנהלים, בעלים או עובדי החברה. לנהל עסק משפחתי הוא עניין מורכב,מחד, ופשוט, מאידך. מצד אחד, האמון ההדדי והכבוד באים יותר לידי ביטוי בעסקים משפחתיים, ואילו מצד שני, לא קל לנהל חיים אישיים בהפרדה מוחלטת מהחיים העסקיים. מהאספקט הפיננסי, עסק משפחתי הוא בעל יתרונות בהתנהלות עם שלטונות המס; כן, מבחינה ניהולית ישנם אתגרים הדורשים תשומת לב וייעוץ עסקי הולם לניהול עסק משפחתי.

ניהול עסק משפחתי בהיבט פיננסי והיבט חוקי

קרבה משפחתית בעסק עשויה להיות בדרגות שונות: זוג נשוי, הורים וילדים, אחים, בני דודים סבים ונכדים. רוב העסקים הקיימים הם עסקים משפחתיים, מתוך כלל החברות הציבוריות, כשלישי מתנהלות כעסק בבעלות משפחתית. רוב העסקים המשפחתיים בלתי מודעים לבעייתיות הקיימת בניהול עסק משפחתי; חלקם אינם מודעים כי זוהי זכותם להיות מוגדרים, חוקית, כעסק משפחתי. גם כאשר יש לפעול בתחום הלוואות, למשל, הבנת הזכויות האלו יכולה להקל ולסייע בתהליכים.

מבחינת הרשויות, עסק משפחתי מהווה חברה. העסק המשפטי מהווה ישות משפטית עצמאית, הרשומה כחברה ברשם החברות. ואילו מהצד השני, לגבי רשויות המס – עסק משפחתי יחויב בדומה לנישום יחיד, בהתאמה למדרגות המס השוליות, נקודות הזיכוי, מצבו המשפחתי – ועוד. גם תחום ההלוואות לעסקים תקף אף לעסקים משפחתיים.

הלוואות – אתגרים העומדים בפני ניהול עסק משפחתי

בעייתיות עיקרית הקיימת בניהול עסק משפחתי, נמצאת בעיקר בשתי נקודות מפתח: הפרדה בין חיים אישיים לחיים עסקיים, והעברת ניהול החברה לדורות הבאים.

אתגרים שונים צצים ועולים במסגרת ניהול כל עסק משפחתי, לאורך חיי העסק, כאשר המקור הוא במבנה המשפחתי: ילדים המתבגרים ומצטרפים לניהול החברה, הורים שרוצים להפחית מעורבותם בניהול העסק, בואם של חתנים וכלות והצטרפותם לעסק המשפחתי, נסיבות חיים משתנות המביאות לשינוי במערך המשפחתי. ניהול עסק משפחתי מושפע מכל שינוי בנסיבות החיים, ומצריך שינוי חלוקת תפקידים, חזון, מבנה בעלות, ומנגנונים וכללים המאפשרים ניהול תקין של העסק. ליווי וייעוץ עסקי ואישי, עם התמחות בעסקים משפחתיים, יכול לסייע למשפחה לצלוח תהליכים ושינויים אלו בהצלחה.

העברת עסק משפחתי לדורות הבאים

בעיה מהותית נוספת בניהול עסק משפחתי – העברת העסק לדור ההמשך. בישראל רבים מהעסקים המשפחתיים יועברו לידי דור ההמשך, אך עבור חלק אף גדול מהם עדיין לא הוחלט על יורש. על פי העבר, רק אחוזים בודדים מהעסקים המשפחתיים מצליחים לשרוד לאחר ארבעה דורות. אנשי דורך ההמשך גדלו למציאות הכוללת התנגשות כמעט בלתי נמנעת בין רצונם לממש את עצמם, לבין מחויבותם לעסק של המשפחה.

העברת עסק משפחתי לניהול הדור הבא דורשת הכשרה מסודרת, יחד עם קביעות מנגנונים שיגנו על המערך המשפחתי, גם בימים מאתגרים: כללי התנהגות עסקיים בחלל העבודה, יצירת מנגנונים קומוניקטיביים ועוד. יועץ עסקי שילווה את העסק תוך שימוש בראיה רחבה ובניסיונו הרבה, יביא ליצירת תנאים שיקדמו צמיחה ושגשוג של העסק המשפחתי.