מאמרים

חשיבותה של תכנית עסקית לעסק משפחתי

עסק משפחתי הוא עניין מורכב ומאתגר העשוי להיות הזדמנות נהדרת להצלחה וצמיחה, אך טומן בתוכו גם אכזבות וחיכוכים משפחתיים ואישיים, מתחים ודילמות הנובעים מהמפגש בין צרכי היחיד לצורכי העסק המשפחתי. המתחים עלולים לעכב את הצלחת העסק המשפחתי, אשר מצריך התייחסות שונה בנוגע לנושאי הליבה והמאפיינים הניהוליים, אך כל בעל עסק קטן כגדול מכיר את חשיבותה של תכנית עסקית לעסק משפחתי כדי להגדיר יעדים ואסטרטגיה ניהולית. 

בניית תכנית עסקית לעסק משפחתי

עסק משפחתי שונה מעט מעסק רגיל מעצם המאפיינים הניהוליים, הארגוניים והעסקיים שלו, היחסיים הבינאישיים המשפחתיים לעיתים משפיעים על אופן ניהול העסק וקבלת החלטות. כמו בכל עסק כתיבת תכנית עסקית דורשת בדיקות קפדניות של הסוגיות המרכזיות בניהול העסק. בעת כתיבת תכנית עסקית לעסק משפחתי יש להתייחס לפן המשפחתי והיחסים הבין אישיים.

תכנית עסקית לעסק משפחתי תהווה מסמך קבלת החלטות ותגדיר קווים מנחים להתנהלות ובכך למעשה הוא חשיבותה של תכנית עסקית לעסק משפחתי.

מה צריך לכלול בתכנית עסקית לעסק משפחתי?

מלבד הסעיפים הרגילים של תכנית עסקית הכוללים תיאור העסק השוק והמתחרים ואת ההיבטים הכלכליים ההשקעות הנדרשות מקורות המימון וההכנסות, יש להוסיף התייחסות לגבי נהלי עבודה וקבלת החלטות תוך התייחסות להפרדה בין בית לעבודה, חשיבותה של תכנית עסקית לעסק משפחתי היא בהגדרת התפקידים ותחומי אחריות וסמכות, חלוקת רווחים ושכר, העברה בין דורית לקבוע מראש מי ימשיך לנהל את העסק ובאיזה אופן, מה קורה במצבים מסוימים לדוגמה שאחד מבני המשפחה עוזב את העסק או הוספת בן משפחה וכדומה.

מהי חשיבותה של תכנית עסקית לעסק משפחתי?

מעבר להצלחת העסק, תכנית עסקית נועדה  לשמור על מערכת היחסים בין בני המשפחה ושלמותה. לשם כך רצוי להסתייע בשירותיו של יועץ עסקי מקצועי אובייקטיבי או מגשר אשר יבנה תכנית עסקית שמטרתה לשמור לא רק על העסק אלא גם על המשפחה.  

חשיבותה של תכנית עסקית לעסק משפחתי כמו לכל עסק היא רבה אך לעומת עסקים אחרים שבהם המנהלים מתחלפים כל תקופה, בעסק משפחתי ההבנה שהמנהלים הם כמעט לכל חיי העסק ואפילו לדורות הבאים, האחריות על המנהלים ובעלי העסק היא כבדה שכן המשפחה מתפרנסת ממנו ואין מקום לטעויות אשר עלולות להשפיע על המשפחה כולה.

תכנית עסקית מפורטת תביא בחשבון את כל המרכיבים הקשורים לעסק ומציבה מטרות ברורות לטווח הקצר והארוך, השלבים והאמצעים להשגת היעדים.

המעבר מעסק בבעלות יחיד לעסק משפחתי

קיים מצב בו בעל עסק שעבד לבדו מעוניין להכניס את בת זוגתו, ילדיו או בני משפחתו במיוחד כאשר הוא מגיע לגיל מבוגר, העסק עובר שינוי מעסק יחיד לעסק משפחתי שיביא לגידול בהכנסות, מצב זה דורש תהליך שרצוי לגבותו בתכנית עסקית ובניית תהליכים ואסטרטגיות שיווקיות עם הגדרת תפקידים ומטלות מראש. כדי שהתהליך יעבור בצורה הטובה ביותר.