מאמרים

האפשרויות לכתיבת צוואה בצורה נכונה

צוואה אמורה לאפשר לכל אחד להגדיר מה לעשות ואיך לעשות, בעיקר בענייני נכסים ורכוש, לאחר הפטירה. העניין הוא שאם כותבים צוואה בצורה לא נכונה, שגויה, לא ברורה או מבולבלת, עשוי להתקיים מצב שבו בית המשפט או גורם מוסמך יחליט כי היא לא כשרה. נציג את האפשרויות לכתיבת צוואה בצורה נכונה ואיך להימנע מטעויות בדרך.

כתיבת צוואה בנוכחות עדים

על מנת שלא יהיה ספק לגבי מי שערך את הצוואה, תמיד צריך שהיא תיכתב או לפחות תיחתם בנוכחות עדים. העדים בעצם מוודאים שאכן הצוואה הוכנה על ידי אדם, בצורה חופשית, מתוך רצון וללא כפיה. מקובל מאוד שאחד מהעדים יהיה עורך דין צוואות וירושות. הסיבה היא שעורך דין הוא גורם בעל מחויבות מקצועית והוא גם יכול לוודא שתנאים נוספים מתקיימים. לדוגמא, הוא יכול להעיד ולציין בצורה מפורשת כי כתיבת הצוואה נעשה כאשר האדם שערך אותה היה צלול, מבין ומודע לדברים. אם זה לא מתקיים, יוכלו לערער בעתיד על תקפות הצוואה.

מודפסת או בכתב יד?

אין שום מניעה להכין צוואה בכתב יד. מותר בהחלט לכתוב צוואה בהדפסה, בעזרת תוכנת עיבוד תמלילים. שתי הדרכים הללו כשרות ומקובלות. למעשה, ניתן גם להכין צוואות מוקלטות או מצולמות, אך זה פחות מקובל. מה שחשוב זה שבכל מצב יהיו, כאמור, עדים בזמן כתיבת הצוואה או לפחות במעמד החתימה.

התאריך חייב להופיע בצוואה

לא משנה באיזו אפשרות בוחרים, תמיד צריך לצרף לצוואה את המועד. תאריך מדויק, שכולל יום, מאפשר לדעת מהי הצוואה העדכנית והאחרונה. לא נדיר שמשנים צוואה, לפעמים שנים לאחר מכן. לדוגמא, אם המצווה (המוריש), מקים משפחה שניה, אם נולדים עוד ילדים או אם רוצים להוריד מישהו מהצוואה הישנה. כאשר כותבים תאריך, אפשר לדעת בקלות מתי הצוואה הישנה מבוטלת, מפני שקיימת צוואה יותר חדשה ויותר עדכנית. כל זאת, במקביל לכך שנכון לציין שכל צוואה קודמת בטלה ומובטלת.

האם צוואה בעל פה יכול להיות תקפה?

באופן עקרוני, אין מניעה להכין צוואה בעל פה, כאשר ישנם עדים לכך. יחד עם זאת, הדבר מקובל רק במקרים חריגים ורק אם אין דרך אחרת. בכל אופן, גם אם מכינים צוואה בעל פה לפני עדים, עדיף במידת האפשר להעלות לאחר מכן את הדברים על הכתב.

מה קורה אם הצוואה לא תקינה?

אם הצוואה לא נכתבת בצורה נכונה, עלול בית המשפט לצוות על חלוקת רכוש בצורה אחרת. זו הסיבה שמקובל להתייעץ עם עורך דין בנושא. עם צוואה תקפה שנכתבה על פי הכללים אפשר להיות בטוחים מי הם היורשים, אילו אחוזים יקבל כל אחד מתוך הרכוש ומי (אם בכלל), לא יצוין בצוואה כיורש חוקי מסיבה כזאת או אחרת. כך מונעים מאבקי ירושה ומכניסים סדר בדברים.