מאמרים

יש לי רעיון לעסק משפחתי – איך אני מגייס את המשפחה לכך?

כאשר אדם מחפש את דרכו המקצועית הוא עשוי להיעזר במבחנים לבדיקת כישורים ויכולות. כאשר אדם מעוניין לייסד עסק משפחתי, מטבע הדברים הוא מעוניין לרתום לצורך כך את בני משפחתו. לעיתים בני המשפחה מגלים התלהבות לקראת הקמתו של עסק משותף. אך מה עושים כאשר עולים לא מעט חששות? מה קורה אם בני המשפחה לא יודעים האם מדובר בצעד נכון או שסיכויי ההצלחה מועטים? אם יש רעיון, זוהי רק ההתחלה. כעת יש להשקיע מאמץ לצורך גיוס המשפחה לכך.

עסק משפחתי – לא סתם גחמה

מדוע עשויה המשפחה לחשוש מרצונו של אחד מבניה או מהוריה להקים עסק משפחתי? החשש עלול לנבוע מסיבות שונות למשל כאשר ההחלטה האישית נראית כאילו התקבלה בחופזה. כאשר בעל הרעיון הראה בהתנהגותו בשנים האחרונות חוסר יציבות – עבר מנושא לנושא, ממקצוע למקצוע, החליף בין משלוחי יד או העלה רעיונות שלא באמת הבשילו או שלא הגיעו לכדי מעשה. לפיכך, מי שרוצה לגייס את בני המשפחה לקראת הקמתו של עסק משותף צריך להראות, הן במילים והן במעשים, שלא מדובר בסתם גחמה. צריך להראות שמדובר ברעיון בעל סיכויי הצלחה ניכרים ושבהחלט כדאי להשקיע בו מאמצים נפשיים ולעיתים גם כספיים.

שיתוף – זה שם המשחק

עסקים משפחתיים שמוקמים בחופזה וללא הכנה מספקת עשויים ליצור בעיות משפחתיות. גם אם עסק מצליח ולעיתים דווקא לאור ההצלחה, עלולים להגיע חילוקי דעות, אי הסכמות ואפילו מריבות של ממש. במקרים כאלה, גישור עסק משפחתי יכול להוות פתרון. אך כאשר עומדים לפני ההחלטה הראשונית, האם להקים עסק שכזה, ניתן להקדים תרופה למכה. איך עושים את זה? למשל באמצעות בסיס רחב של שיתוף. במקום לבשר לבני המשפחה על הרעיון בקווים כלליים ועל ההחלטה להקים עסק חשוב לשתף אותם בכך, לבקש עצות, רעיונות נוספים, מחשבות. חשוב לתת לבני המשפחה את התחושה (המבוססת) שהעסק, החל מראשיתו, מבוסס על שיתוף פעולה.

הקמת עסק ומימון

טועה מי שחושב שכדי לרתום את המשפחה מספיק להפנות תשומת לב לשיתוף פעולה. עסק משפחתי חיבור בין הנפשות הפועלות זה דבר חשוב, אבל חשוב להקדיש תשומת לב גם להיבטים כלכליים ולמימון. איך רותמים את המשפחה לקראת רעיון גולמי? צריך להראות שלעסק תהיה יכולת לספק פרנסה טובה ושיש הצדקה לקיומו. חשוב לא פחות – לעשות בדיקה של פתרונות מימון אפשריים.

מכיוון שעסקים משפחתיים מוקמים לא פעם תוך מתן ערבות אישית של הבעלים או על ידי משכון הבית או דירת המגורים, חשוב לשכנע את כל המשפחה שהעסק שנוסד מצדיק את הסיכון. חשוב לערוך בדיקות מקדימות לגבי עסקים דומים, צריך לבדוק האם הרעיון יכול לעבוד משלב התאוריה לשלב המעשה.

הגדרת תפקידים וחלוקת עבודה

אם עוברים בהצלחה את שלב המימון וגיוס הכסף לטובת העסק אפשר להתקדם לשלב החשוב לא פחת של ניהול עסק משפחתי. שלב זה כולל הגדרת תפקידים וחלוקת עבודה. לא תמיד יוזם הרעיון יהיה בהכרח המנהל או המנכ"ל המוצלח. לפעמים בן משפחה אחר יהיה מנהל הרבה יותר טוב ולפעמים כדאי להפעיל את העסק בצורה של שותפות לא רק בחלוקת הרווחים אלא גם בניהול.

אם נבדוק מהם הגורמים לכישלון של עסקים משפחתיים בישראל הרי שבראש הרשימה ניתן למצוא סכסוכים לגבי תחומי אחריות וקבלת החלטות. יש לכם רעיון לעסק? כעת חשבו ביחד מי מבני המשפחה ייטיב לנהל ומי ייטיב לשווק, מי ייטיב לעסוק באדמיניסטרציה ומי ייטיב לנהל את קשרי הלקוחות.