מאמרים

איזה ביטוחים חשוב לעשות לעובדים בעסק משפחתי?

לכל בעל עסק יש אחריות כלפי העובדים שהוא מעסיק – גם כשמדובר בעסק משפחתי צנוע, ואפילו אם העובדים הם קרובי משפחה. ביטוח מהותי אחד נקרא חבות מעבידים, חובה נוספת היא ביטוח פנסיוני ועוד סוג פוליסה שכדאי להכיר הוא אובדן כושר עבודה.

ביטוח חבות מעבידים

לפי דיני העבודה בישראל, מעסיקים מחויבים לשמור על שלומם של עובדיהם. במסגרת אחריות כבדת משקל זו על המעסיק לוודא שסביבת העבודה בטוחה ובנוסף לרכוש פוליסה שנקראת ביטוח חבות מעבידים.

מהות ביטוח זה היא כיסוי לכל נזק גופני שייגרם לעובד תוך כדי עבודתו ועקב אותה עבודה, כולל בדרך למקום העסק או בחזרה ממנו. חשוב לבחון היטב את גבולות האחריות של הפוליסה הנבחרת, את סכום ההשתתפות העצמית ואת ההחרגות אם ישנן. זהו ביטוח חשוב מאוד בכל עסק משפחתי, בעיקר עקב היחסים הקרובים בין העובדים למעסיקים והמחויבות הטבעית של בעל העסק לעובדיו בכל מצב, בין אם הם חלק מהמשפחה ובין אם "רק" חלק מהעסק המשפחתי.

ביטוח פנסיוני

מאז שנת 2008 מוטלת על כל מי שמעסיק עובדים החובה להפריש עבורם כספים לטובת ביטוח פנסיוני, כשהעובד הוא זה שבוחר את המוצר הספציפי – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. נכון ל-2018 המעסיק מעביר מדי חודש 12.5% מהשכר והעובד מוסיף עוד 6%. הכספים שנצברים בקופת הגמל, קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים משמשים לשתי מטרות: פיצויים במקרה של פיטורין, והבטחת גמלה חודשית לאחר גיל הפרישה מעבודה, כך שהעובד יוכל ליהנות מרמת חיים נאותה גם בשלב זה של החיים.

חשוב לציין כי כל מי שמוגדר כשכיר בעסק ומקבל משכורת, גם אם הוא קרוב משפחה, זכאי לביטוח פנסיוני, ולמעשה גם אם עובד מסוים מסכים לוותר על כך – החוק עדיין מחייב את המעסיק להפריש עבורו את הסכומים הנ"ל.

אובדן כושר עבודה

היכולת לפרנס את עצמנו ואת משפחתנו היא נכס יקר ערך. כשהיכולת הזו נפגעת, בין אם לפרק זמן מסוים ובין אם לצמיתות, התוצאה היא נזק כלכלי משמעותי. בהתאם, מומלץ לכל אדם לבטח עצמו בפני מצבים מסוג זה, ועוד המלצה היא לבחון בקפידה את הפוליסה. ישנם לא מעט מקרים שבהם חברת הביטוח מנסה להתנער מהמחויבות שלה כלפי המבוטחים, בעיקר בטענה כי האדם לא באמת איבד את כושר העבודה או לחילופין שהוא יכול למצוא עבודה אחרת שתואמת את כישוריו. במצב שכזה נדרש סיוע משפטי, וכדאי לדעת שעבור עורך דין אובדן כושר עבודה ותביעות שקשורות לנושא זה מחייבים ניסיון רב ובקיאות ספציפית.

עוד חשוב להדגיש בניגוד לביטוח הפנסיוני, שהוא חובה של המעסיק מבחינת החוק, ביטוח זה הוא באחריות העובדים עצמם. סכום הפיצוי שמקבל עובד שכיר שאיבד את כושר עבודתו הוא 75% ממשכורתו הממוצעת בשנה שקדמה לפגיעה או 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים האחרונים – הסכום הגבוה בין שני אלה. כאמור, במסגרת תחומי ההתמחות האפשריים של עורך דין אובדן כושר עבודה הוא נושא מורכב במיוחד, כך שכדאי לבחור בקפידה את הפוליסה המתאימה ביותר לצרכים שלכם.