מאמרים

מדוע גם בעסק משפחתי צריך חוזה מעוגן בין בני המשפחה?

עסק משפחתי במיוחד אם מדובר בעסק משגשג הוא מקור לפרנסה טובה לכל בני המשפחה המצומצמת והמורחבת.

הרחבת המשפחה הגרעינית

עם השנים כשהמשפחה מתרחבת, הילדים מצטרפים ומאוחר יותר גם חתנים, כלות, בני דודים ונכדים המעורבות הופכת להיות מורכבת ועלול ליצור עימותים משפחתיים ברמות נמוכות או ברמות של מאבקים משפטיים. כדי למנוע זאת פונים אנשי עסקים רבים לעו"ד מסחרי כדי שיעזור להם למצוא נתיב לניהול העסק על כל הרבדים המשפחתיים בחוכמה, בהבנה הדדית וללא מחלוקות העלולות להשפיע על המרקם המשפחתי והיחסים הנאותים שהיו בה לאורך כל השנים. לא מעט מחלוקות הסתיימו לא עלינו גם באמצעות עורך דין פלילי למרבה הצער, ולשם אף אחד לא רוצה להגיע!

עריכת הסכמים

מתוך ראית טובת המשפחה והעסק המשפחתי, נהוג לערוך הסכם מפורט ובו מוסבר איך לפעול בנושאים אקוטיים שונים. המטרה של הסכם זה היא לכלול בו כל תרחיש אפשרי, וכך אם תקרה סיטואציה מסוג זה, יבדקו בהסכם את דרך ההתנהלות האמורה להיות ויפעלו על פיה כדי לצמצם את נקודות החיכוך.

כל הסכם כזה נערך ברוח משפחתית תוך התחשבות בכל אילן היוחסין המשפחתי כך שכולם ייהנו מהפירות של העסק המשפחתי.

נקודות מהותיות שיש לכלול בהסכם

ברוב העסקים ההורים הם בעלי העסק. אחר כך מצטרפים כמה מהילדים כאשר כל אחד מהם אחראי על תחום מסוים בעסק, על פי כישוריו.

ההסכם קובע את חלוקת הסמכויות והתפקידים כשדור המייסדים יחליט לפרוש. מי יהיה המנכ"ל, מי יהיו הסמנכ"לים ואיך יפעלו בשיתוף פעולה כדי לקדם את העסקים.

באופן טבעי מצטרפים לגרעין המשפחתי בני זוג שרובם מעוניינים להצטרף לעסק. ההסכם יקבע כללים מי יוכל להיכנס על פי כישוריו לעבוד בו. ייקבע מנגנון שעל פיו כל בן משפחה יצטרך לקבל הסכמה של לפחות שניים מתוך שלושה קולות כדי להכריע אם יוכל להשתלב בעסק המשפחתי או לא.

יציאת דור המייסדים לגמלאות

נקבע מראש מנגנון הפרישה הכולל את אופן העברת התפקיד, אילו זכויות יישארו לדור המייסדים ומה יהיה פרק הזמן שבו יקבל העומד בראש החברה הדרכה, ייעוץ וליווי כדי שיוכל לנהל לבד את העסק.

לקראת מועד זה מכינים כמה הסכמים בעלי חשיבות עליונה, הסכם משפחתי, צוואה ותקנון העוטפים את כל התחומים מכל היבטיהם.

כמו כן נקבע שבמקרה של מחלוקות בין בני המשפחה, יועבר הנושא לגישור. אם הגישור לא צלח יועבר הנושא לבוררות. ורק אם גם הבוררות לא צלחה ומחוסר ברירה יפנו לערכאות משפטיות.

זכויות כספיות על פי ההסכם

למען שלימות המשפחה, מתקבלות החלטות על אופן השליטה במניות והפרדת ההטבות הכספיות. כל בן משפחה העובד בו מקבל שכר שנקבע מראש ובני המשפחה שאינם מועסקים בפועל מקבלים רווחים ששיעורם נע בין % 25 – % 30 מגובה שכרו של בן המשפחה העובד בעסק.

אם בעתיד ירצה דור ההמשך להעביר מניות, הפעולה תבצע בהעברה אנכית כלומר מאב לבן. אין אישור למכור מניות לגורמים חיצוניים ומי שמעוניין למכור את מניותיו יציע זאת בתוך המשפחה המורחבת על פי שווי מניה שנקבע מראש.